Skip to content

Katrineholmsandan - Tar ansvar för framtidens Katrineholm

Katrineholmsandan är Katrineholm Bandys varumärke och koncept för CSR- och samhällsinsatser. När projektet lanserades, 2012, så var det hela bandysveriges första CSR-projekt och sedan dess har arbetet utvecklats och förändrats. Idag riktar Katrineholmsandan främst in sig på fyra områden:

  • Skolsamverkan med kommunens skolor. I Katrineholm Bandys regi får totalt närmare 4 000 barn och unga åka skridskor gratis varje år och föreningen står även för utlåning av nödvändig utrustning.

  • Hösten 2021 startade Katrineholm Bandy, tillsammans med Katrineholms Kommun, Kronfågel och andra isföreningar, projektet Tillsammans på is. Ett projekt där alla kommunens invånare, vid sex tillfällen per säsong, bjuds in till aktiviteter på is i form av bland annat skridskodiscon. Utrustning lånas ut gratis till de som behöver och det bjuds även på mat i samarbete med Kronfågel. Projektet har hittills lockat cirka 3 000 besökare per säsong.

  • Under vintern/våren 2022 har Skolsamverkan även utökats med Skridskofritids. Först ut var Sandbäcksskolans fritids, där barn på fritids varje vecka bussades ner till Kronfågel Arena för att få åka skridskor, leka och ha roligt. Projektet har sedan dess utökats till att idag omfatta tre fritidsverksamheter och ambitionen är att på sikt ytterligare kunna utöka projektet.

  • Katrineholmsandan-matchen. Katrineholmsandan och Katrineholm Bandy gör varje år en allsvensk bandymatch till välgörenhetsmatch och samlar in pengar till välgörande ändamål. Detta har gjorts sedan 2020 och bland annat har närmare 65 000kr samlats in till UN Womens arbete mot våld mot kvinnor och stora insatser gjorts, både ekonomiskt och marknadsföringsmässigt, för Kvinno- och Tjejjouren Mirandas arbete för utsatta kvinnor. Andra insatser som har gjort har riktat sig mot Min Stora Dag och Tillsammans Katrineholm. 2024 spelas matchen till förmån för Fritidsbanken och för att fler barn ska få gratis tillgång till sport- och fritidsutrustning. Läs mer om Katrineholmsandan-matchen 2024 >>

Nedanstående citat är från tidigare aktiviteter och projekt genomförda av Katrineholmsandan med inriktning mot kommunens skolor:

"På Sandbäckens Fritidshem har det skapats ett intresse för bandy och framför allt skridskoåkning. Varje torsdag har en buss hämtat oss, och ca 40-50 elever i åldrarna 6-10 år har åkt ner till Backavallen för att spela bandy. Eftersom Sandbäcken ligger en bra bit från Backavallen, så har detta varit en förutsättning för att projektet skulle lyckas fullt ut. Det har varit perfekt!"

Per-Gunnar Arvidsson, Sandbäcksskolan

"Vi har gått med i projektet Katrineholmsandan för att vi ser rörelse och motorisk träning som viktiga hörnstenar inom skoldagen. På Skogsborgsskolan har vi profil friskvård - mat- hälsa och ser gärna olika kopplingar som binder samman teori och praktik i skolan. Det är för oss viktigt att våra elever får utveckla alla sina sinnen och få stöd med att stärka svaga sidor samt att vidareutveckla de starka sidorna.

Vi vet nu via forskning hur mycket motion/mat & rörelse påverkar elevernas förmåga till inlärning och vill att alla elever oavsett bakgrund ska få ta del av utbudet under skoldagen. Katrineholm Bandy kom till oss och presenterade ett Katrineholmsandan och vi nappade direkt. Vi ligger bra nära Backavallen och har sedan starten utnyttjat ledarna/spelarna inom Katrineholm Bandy på olika sätt, Eleverna har fått stöd i sin utveckling som skridskoåkare, undervisats inom bandy, lånat material, bandyfritids, Elevens val osv.

Vi har haft lektioner nere på Backavallen samt på skolan. Spelare inom klubben har haft rastverksamhet på skolan för alla elever och det har gynnat alla men framför allt de som i vanliga fall inte deltar i idrotten eller rasterna. Elever som t ex har svårt motoriskt, socialt eller har någon funktionsnedsättning. Katrineholm Bandys tränare var sedan och föreläste på temat för intresserade föräldrar och detta kommer även personal få i mars. Mycket uppskattat!"

Annelie Rinaldo, Skogsborgsskolan

Vill du veta mer om Katrineholmsandan? Kontakta:

Martin Gustafsson
Kommunikationsansvarig Katrineholm Bandy
073-716 19 76
martin.gustafsson@kvbs.se

Stötta Katrineholmsandan - hjälp oss hjälpa andra:

HUVUDSPONSOR KATRINEHOLMSANDAN

HUVUDSPONSOR SKOLSAMVERKAN

PARTNER KATRINEHOLMSANDAN