Skip to content

KVBS Bandyavslutning

20 februari 2013

Den 23/3 kommer årets bandyavslutning äga rum på Statt kl 19.00

Denna avslutning är för hela föreningen dvs att alla är Varmt välkomna detta gäller Spelare, Ledare, Våra som jobbar runt arrangemangen samt föräldrar.

 

Mer om denna kväll kommer under v 10