Skip to content
Micael Eriksson tillträder sin nya tjänst som klubbchef i Katrineholm Bandy i augusti.
FOTO: Tomas Nilsson

Klart: Välkänt ansikte ny klubbchef i Katrineholm Bandy

8 maj 2023

Katrineholm Bandy har rekryterat en ny klubbchef i form av Micael Eriksson. En tjänst som han tillträder i mitten av augusti.

Sedan ett antal månader tillbaka har Katrineholm Bandys styrelse arbetat med hur bemanningen på föreningens kansli ska se ut i och med att nuvarande kanslist, Lennart Hollstein, har aviserat sin avsikt att gå i pension efter sommaren. Nu står det klart att lösningen blir en ny roll, men med ett välkänt ansikte på den.

Från och med mitten av augusti kommer Micael Eriksson kliva in i rollen som heltidsanställd klubbchef. "Micke" har varit verksam inom bandy i så gott som hela sitt liv. Först som spelare och därefter som ledare innan han arbetade totalt 13 år som tävlingsansvarig på Svenska Bandyförbundet. Under det senaste året har 60-åringen arbetat som idrottslärare, men likväl varit väldigt engagerad i föreningen - bland annat som lagledare för A-laget.

– Det här är en process som har pågått under en längre tid och vi har diskuterat huruvida det verkligen är en kanslist vi behöver. Där landade vi i formandet av den här klubbchefsrollen och efter det hittade vi ganska snabbt rätt person för jobbet. Det känns jättebra att vi kan rekrytera ur egna led även här, säger Dennis Gunnar, ordförande i Katrineholm Bandy.

– Rollen är ganska stor, bred och inte minst flexibel. Syftet med att ha en klubbchef som kanske kommer lite närmare verksamheten är att få en spindel i nätet. En person som kan verkställa och stötta alla våra kommittéer och undergrupper. Det är väl den effekten vi hoppas få på det hela.

Att föreningen är i behov av att ha en anställd person som är operativt ansvarig fanns det aldrig några tvivel kring, enligt Dennis Gunnar.

– Det är jätteviktigt. Förutom den rollen så drivs vi nästan helt av ideella människor som har familjer och heltidsarbeten och således ägnar större delen av sina dagar till just det. Här har vi en person vars primära uppgift är att jobba och driva vår förening, så det är enormt betydelsefullt för oss, säger han.

Ingen som någonsin träffat Micael Eriksson kan nog tvivla på hur stort hans engagemang för bandyn är, men trots många års erfarenhet av sporten så är han ödmjuk inför att rollen som klubbchef blir en helt ny utmaning för honom.

– Först och främst vill jag tacka styrelsen för det här förtroendet. Det här är min hemmaplan, bandyn. Jag har ju arbetat med bandy i 13 år på Svenska Bandyförbundet, så på det sättet är det någonting jag känner mig trygg i. Sedan kommer rollen se lite annorlunda ut mot den kanslitjänst som finns idag, med ett större övergripande ansvar, men jag kommer behöva börja med att ta in väldigt mycket information. Jag kan inte gå in och förändra saker överallt, säger "Micke".

– Den stora delen i att det här ska fungera är ekonomin. Den är väldigt stor. Får vi inte in pengarna så är det svårt att få ihop det och där ska jag försöka bidra tillsammans med Martin (Gustafsson, marknadsansvarig reds. anm.) och Peter (Öjdahl, operativt ansvarig i marknadsgruppen). Sedan tror jag att jag är ganska bra på att organisera och se vad vi faktiskt behöver göra.

Vad är det då som behövs göras, enligt Micael Eriksson? Ja, det är en hel del, men han menar även att förändringarna behöver växa fram över tid.

– Jag har en bild av vad jag skulle vilja se framöver, men sedan är det så att vi kan inte bara vända blad på en gång. Vi måste göra saker och ting successivt och för att vi ska kunna göra det så är det helt avgörande att vi blir fler. Vi behöver bli fler spelare, ledare och ideella i hela föreningen. Ju blev vi blir desto enklare blir det, men för att vi ska kunna bli fler krävs det att det föreningen presenterar utåt är väldigt bra hela tiden, säger han.

– Sedan kommer det självklart krävas att alla våra arbetsgrupper och kommittéer är självgående. Det går inte att förvänta sig att jag ska göra allting bara för att jag är anställd som klubbchef. Det innebär inte att jag ska lösa allt åt alla.

"Micke" ser även vikten av att kunna tillbringa en hel del arbetstid nere på Kronfågel Arena, där verksamheten faktiskt bedrivs.

– Jag känner att jag kommer försöka vara ute i verksamheten en hel del. Jag kanske arbetar nere på arenan ett par kvällar i veckan istället för att vara på kansliet vissa förmiddagar. Jag vill komma ut i verksamheten, bidra med saker där nere och vara nära våra ledare och andra som eventuellt har frågor eller behöver stöd, säger han.

Efter alla år i bandyns tjänst ser Eriksson även att han kan dra stor nytta av ett enormt kontaktnät runtom i bandysverige.

– Det är klart att det finns fördelar med det. Vi kan höra oss för "Hur gör ni hos er?". Vi behöver inte uppfinna hjulet överallt. Vi kan göra studiebesök hos föreningar som är välmående, jobbar på ett bra sätt och ställa relevanta frågor. Vi kan hitta små idéer här och där, men därefter måste vi göra allt till Katrineholm Bandy. Vi kan inte tro att vi ska återskapa Villa Lidköping eller Västerås SK här, utan vi måste göra vår egen grej, säger han och tillägger att även det sportsliga arbetet blir viktigt i den nya rollen.

– Det är klart att det är så. Vi vill ju att föreningen ska gå framåt och utvecklas. Det ingår väl litegrann i det här att vi behöver bli fler, att vi behöver föda egna bandyspelare. Vi behöver utveckla egna spelare och det har vi idéer om hur vi ska kunna göra.

I det sistnämnda arbetet kommer Eriksson dessutom att få välkommen hjälp. Under lördagens visionsdag på Båsenberga Hotell & Konferens presenterades Micael Eriksson och hans nya roll för de 30-talet ledare och ideella som närvarade, men där presenterades även ytterligare en ny roll i form av en bandyutvecklare.

Rollen som bandyutvecklare kommer, ideellt, att innehas av den tidigare elitspelaren, ledaren och sportchefen Magnus Rostedt, vars huvudsakliga uppgift blir att arbeta med en sportslig rödblå tråd som ska genomsyra föreningens sätt att träna och spela bandy från ungdomslag och uppåt.

Katrineholm Bandy välkomnar både "Micke" och Magnus till sina nya roller och ser fram emot en gemensam, utvecklande resa framöver.

Föreningens nuvarande kanslist, Lennart Hollstein, finns kvar på jobbet över sommaren. En längre avtackning av honom kommer först i samband med att han faktiskt lämnar sitt uppdrag.

Bildtext: Micael Eriksson, t.v, och Magnus Rostedt, t.h, får nya roller i Katrineholm Bandy.