Skip to content
FOTO: Tobias Sterner

Ekonomisk medvind när KB summerade 23/24

27 juni 2024

Under tisdagen höll Katrineholm Bandy årsmöte på D11 Workspace i Katrineholm och där kunde föreningen bland annat redovisa ett synnerligen positivt ekonomiskt resultat.

Det var god uppslutning bland medlemmarna när Katrineholm Bandy under tisdagen höll årsmöte i D11 Workspaces lokaler i Katrineholm. Den gemytliga stämningen blev inte heller sämre när verksamhetsåret 2023/24 väl analyserades och följande bland annat kunde konstateras:

– Antalet aktiva i föreningen fortsätter att växa

– Föreningen gör framsteg i sitt visionsarbete och har under året bland annat tagit fram väl emottagna policys för en majoritet av verksamhetsgrenarna

– Föreningen gör ett positivt ekonomiskt resultat under 2023/24 på 110 095kr

– Ovanstående positiva resultat gör att föreningen nu besitter ett eget kapital om 836 212kr

Styrelsen beviljades, i enlighet med revisorernas utlåtande, ansvarsfrihet och därefter gick mötet vidare till val av ordförande för verksamhetsåret 2024/25. Ett val där mötet enhälligt gav Dennis Gunnar förtroende att fortsätta på posten.

– Jag är tacksam för förtroendet och ser fram emot att fortsätta jobba på den inslagna, och till största delar väldigt lyckosamma, vägen vi har gjort under det senaste dryga året. Hela föreningen har gjort ett hästjobb under den gångna säsongen där vi bland annat överträffar ett budgetresultat som vi visste att vi skulle behöva jobba stenhårt för att överhuvudtaget nå. Nu har vi fortsatt en mycket stark grund att stå på med en växande verksamhet och en ekonomi i balans trots utmanande tider i stora delar av både samhälle och näringsliv, säger Dennis Gunnar.

Föreningen fick även glädjen att välkomna tillbaka Jonas Åkerström som ledamot i styrelsen efter ett sabbatsår. Avtackades för sitt mångåriga engagemang i styrelsen gjordes ledamöterna Lena Jepsen, Fredrik Wintervide och Martin Gustafsson. Dessvärre informerade valberedningen att jakten på att fylla de uppstådda vakanserna inte burit frukt. Mötet beslutade därmed att låta sittande valberedning fortsätta arbeta skyndsamt med frågan i hopp om att kunna kalla till ett extra årsmöte för att fylla vakanserna och då även välja en ny valberedning.

– Det är utan tvekan en av de största utmaningarna vi står inför. Verksamheten växer och föreningen mår väldigt bra, men vi behöver bli fler vid sidan av isen. Det gäller inte minst i styrelserummet, men även på många andra håll. Vi vet att engagemanget för vår förening är stort runtom i regionen, så jag hoppas verkligen att fler vill komma till oss och bidra med sina kunskaper - i stort eller smått. Allt engagemang är uppskattat, säger Dennis Gunnar.

Katrineholm Bandys styrelse 2024/25:

Dennis Gunnar, ordförande, omval

Lars Härnström, ett år kvar

Patricia Pilheden, ett år kvar

Jonas Åkerström nyval

Har du en vilja att engagera dig på något sätt i föreningen? Eller har du tips till valberedningen på potentiella ledamöter? Kontakta valberedningens ordförande Fredrik Ydevall på fredrik@hyreshusetkatrineholm.se.